Trang chủ

Tin tức sự kiện

Phát hành chuyên đề giáo dục trung học
Ngày đăng 13/03/2010 | 12:00 | Lượt xem: 813

Thực hiện Chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục Mầm non, Giáo dục phổ thông, Giáo dục thường xuyên và Giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009-2010 và Công văn 7394/BGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2009 của Bộ GDĐT hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2009-2010; nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo về công tác đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá và quản lý trường học; được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ GDĐT, Vụ Giáo dục Trung học phối hợp với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành Chuyên đề Giáo dục Trung học .

           1. Mục đích

           - Chuyển tải các nội dung chỉ đạo về Giáo dục trung học của Bộ GDĐT đến các Sở GDĐT, các phòng GDĐT, các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp.

           - Là diễn đàn cho giáo viên, học sinh các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, sáng kiến, kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục, đổi mới kiểm tra đánh giá; cán bộ quản lý trao đổi kinh nghiệm, giải pháp đổi mới công tác quản lý giáo dục, quản lý nhà trường.

          2. Nội dung:

            - Tìm hiểu chế độ,  chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Bộ GDĐT đối với Giáo dục trung học.

          - Hướng dẫn thực hiện chương trình, chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học và hoạt động giáo dục.

           - Đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học; hướng dẫn thiết kế bài giảng; trao đổi nguồn học liệu mở hỗ trợ giảng dạy và học tập các môn học.

          - Trao đổi kinh nghiệm về dạy học, giáo dục học sinh trong trường trung học; Giới thiệu các điển hình tiên tiến trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên,  các trường có phong trào hoạt động xuất sắc ...

          - Các sáng tác, chuyện vui về giáo dục trung học.

         - Thông tin về hoạt động Giáo dục trung học trên cả nước...

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.