Tuần 18:
Ngày đăng 26/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 4929

Sáng thứ tư   ngày 28 tháng 1 năm 2015   học sinh Nguyễn Huyền Chi lớp 8C1 dự thi bóng bàn và đá cầu cấp quận. 

Kết quả là em đạt giải Ba cầu lông cấp quận.