Tuần 21:
Ngày đăng 26/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 5594

Sáng thứ bảy ngày 4 tháng 4 năm 2015 đ/c Xiêm dẫn hai học sinh dự thi Cầu lông cấp thành phố là em Phạm Văn Huy lớp 8C4 và Nguyễn Văn Bách lớp 7B1.

Kết quả là em Phạm Văn Huy đạt giải Nhất cấp thành phố, Huy chương vàng cấp thành phố.