Tuần 20:
Ngày đăng 26/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 5616

Sáng thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2015 Phòng Giáo dục tổ chức hội thảo chuyên đề cụm I tại trường THCS Lạc Viên.

Lên lớp dạy thể hiện chuyên đề là đồng chí Hoa trường THCS Đà Nẵng với bài: "Phép nhân phân số". Báo cáo chuyên đề: "Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh" là đ/c Khánh trường Đà Nẵng. Tất cả các đ/c trong tổ tự nhiên trường THCS Lê Hồng Phong đều đi dự đúng giờ và đầy đủ.