Tuần 17:
Ngày đăng 26/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 5589

      Sáng thứ ba và thứ tư   ngày 13, 14   tháng 1 năm 2015   học sinh Phạm Văn Huy lớp 8C4 và Nguyễn Văn Bách lớp 8C1 dự thi cầu lông cấp quận.

Kết quả là em Phạm Văn Huy đạt giải Nhất cáp quận, được chọn đi thi cấp thành phố.