Tuần 16:
Ngày đăng 26/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 5611

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kì 1,

sáng ngày thứ sáu 9 tháng 1 năm 2015 học sinh toàn trường học thời khóa biểu ngày thứ bảy để sáng thứ bảy ngày 10 tháng 1 năm 2015 nhà trường sơ kết học kỳ I năm học 2014 -2015.