Tuần 15:
Ngày đăng 26/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 7747

        Sáng ngày thứ bảy   27/12/2014 học sinh toàn trường nghỉ học để giáo viên chấm bài thi các môn học kỳ I và hoàn thành xếp loại hai mặt giáo dục.

Các nhóm chuyên môn rà soát chương trình đến 31/12/2014 hoàn thành chương trình học kỳ I. Ngày thứ hai 5 tháng 1 năm 2015 thực hiện